• Reklamacje

  1. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w przypadku wad fizycznych Produktu.
  2. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 
  3. Reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku przedstawienia dowodu zakupu (paragonu lub faktury).
  4. Przed złożeniem reklamacji, należy poinformować o fakcie mailowo obsługę sklepu.
  5. Reklamację należy złożyć poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i odesłanie go wraz z przedmiotem podlegającym reklamacji na adres Sklepu.
  6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów zakupu lub do wymiany na Produkt wolny od wad. Zwrot środków będzie realizowany na konto bankowe Klienta w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep mailowo poinformuje Klienta o przyczynach odmowy.
  9. Towar zakupiony z przeceny z powodu wady (informacja w opisie produktu) nie podlega reklamacji.

Formularz reklamacji do pobrania: Formularz reklamacji.docx